ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

Junior B’ Intensive

Junior B’ Intensive

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσουν τα τμήματα της Junior B’ intensive για τους μαθητές της Jr. A’.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μας θα έχουν ολοκληρώσει την ύλη της νέας τάξης μέχρι την 24 Ιουνίου 2019.

Για τις διαθέσιμες ώρες ανά παράρτημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία των σχολείων μας.