ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

ΥΛΗ

Η επιλογή Ημερομηνία έχει απενεργοποιηθεί.
Παρακαλώ επιλέξτε το Παράρτημα και την Τάξη του παιδιού σας.

Η Ύλη και το Μάθημα θα εμφανιστούν κατά χρονολογική σειρά.

  • Παράρτημα

  • Τάξη