ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

Έναρξη Διαδικτυακών Μαθημάτων και Οδηγίες Εγκατάστασης Πλατφόρμας ΖΟΟΜ

Έναρξη Διαδικτυακών Μαθημάτων και Οδηγίες Εγκατάστασης Πλατφόρμας ΖΟΟΜ


Λόγω των έκτακτων μέτρων, θα είναι απαραίτητο οι μαθητές των όλων τάξεων μας  να κάνουν το μάθημα τους μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Στην παρακάτω εικόνα θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας.

Σε ξεχωριστό email θα σας σταλεί και το ID της καθηγήτριας σας, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε εκπαιδευτικό.

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σάββατο 07 Νοεμβρίου.

Είμαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε και πάλι από κοντά.

Μέχρι τότε όμως, είμαστε προσεκτικοί και ακολουθούμε όλους τους κανόνες.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.