ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

Ενισχυτικά Μαθήματα Αγγλικών (Σάββατο 16/01/21)

Ενισχυτικά Μαθήματα Αγγλικών (Σάββατο 16/01/21)


 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021  θα γίνουν τα Ειδικά Προαιρετικά Μαθήματα Ενίσχυσης και Βελτίωσης της επίδοσης, για τα παιδιά όλων των τάξεων.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας μίας εκπαιδευτικής ώρας και γίνονται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

 

Οι ώρες των μαθημάτων έχουν ως εξής:

Jr. A’                    09:00 – 09:40

Jr. B’                    09:50 – 10:30

Reg. A’                10:40 – 11:20

Reg. B’                11:30 – 12:10

C’ Class               12:20 – 13:00

D’ & Ε’ Class      13:10 – 14:00

 

Τα ειδικά αυτά μαθήματα, αν και είναι προαιρετικά, αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για να λυθούν τυχόν απορίες και να δοθούν εξηγήσεις σε οτιδήποτε προβληματίζει ή δυσκολεύει τα παιδιά στα Αγγλικά.

Παρακαλώ ζητήστε από την γραμματεία μας να σας ενημερώσει για το ID (κωδικό σύνδεσης) της καθηγήτριας γιατί δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται για τα κανονικά μαθήματά σας.