ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

Ενημέρωση Γονέων – Βαθμοί Β’ Διμήνου – Παραλαβή Πτυχίων Γλωσσομάθειας Μαΐου 2020

Ενημέρωση Γονέων – Βαθμοί Β’ Διμήνου – Παραλαβή Πτυχίων Γλωσσομάθειας Μαΐου 2020


 

Τη Δευτέρα 15, την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στην ώρα του μαθήματος του παιδιού σας, θα μπείτε στο ΖΟΟΜ (χρησιμοποιώντας το ID της καθηγήτριας σας) για να ενημερωθείτε για την επίδοση του παιδιού σας για το Β’ Δίμηνο.

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι δυστυχώς, λόγω των συνθηκών και κατόπιν 2 ακυρώσεων της Εκδήλωσης Απονομής Πτυχίων των μαθητών μας, είμαστε υποχρεωμένοι να σας δώσουμε τα πτυχία τους χωρίς να μπορούμε να διοργανώσουμε μια γιορτή αντάξια της προσπάθειας και της επιτυχίας των μαθητών μας. Έτσι λοιπόν, θα μπορείτε να παραλάβετε τα πτυχία τους, μαζί με τα επίσημα Δελτία Προόδου των παιδιών σας από τη γραμματεία του κάθε σχολείου μας, από την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, καθημερινά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας μας. Μαζί με τους βαθμούς θα παραλάβετε και το επίσημο πτυχίο Γλωσσομάθειας που πήρε το παιδί σας τον προηγούμενο Μάιο.

Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα μας θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο και τις ώρες διεξαγωγής τους, εκτός από τα τμήματα που αρχίζουν πριν τις 5:30 μ.μ., για τα οποία σας έχουμε ήδη στείλει ενημέρωση.