ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

Βαθμοί Α’ Διμήνου (μέσω ΖΟΟΜ) και Δελτία Προόδου

Βαθμοί Α’ Διμήνου (μέσω ΖΟΟΜ) και Δελτία Προόδου


 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα 6, Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, θα δοθούν οι Βαθμοί του Α’ Διμήνου των παιδιών σας από τoυς καθηγητές/ καθηγήτριές τους.

Λόγω των συνθηκών και της υποχρέωσης όλων μας να τηρούμε τα πρωτόκολλα, οι βαθμοί θα δοθούν διαδικτυακά τα τελευταία 40’ λεπτά του μαθήματος, για αυτό και το μάθημα εκείνην την ημέρα το όλο μάθημα θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω ΖΟΟΜ.

Τα Δελτία Προόδου των παιδιών θα είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου και θα πρέπει να περάσετε να τα πάρετε, από το παράρτημα που κάνει μάθημα το παιδί σας.

Η διαδικτυακή παρουσία όλων των γονέων κρίνεται απαραίτητη και πολύ σημαντική για την πρόοδο των παιδιών μας.Μετάβαση στο περιεχόμενο