Αποτελέσματα Lower & Proficiency των Cambridge και Michigan, εξεταστικές Δεκεμβρίου 20 & Μαΐου 21

Αποτελέσματα Lower & Proficiency των Cambridge και Michigan, εξεταστικές Δεκεμβρίου 20 & Μαΐου 21


 

Θα θέλαμε να συγχαρούμε το σύνολο των υποψηφίων μας που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan (εξεταστική Δεκεμβρίου 2020/Μαίου 2021) για την σχεδόν απόλυτη επιτυχία τους.

Για μία ακόμη χρονιά, όλοι ανεξαιρέτως (ποσοστό 100%) οι υποψήφιοι μας στα επίπεδα Β2 (Lower) Cambridge & Michigan πέτυχαν το στόχο τους και μάλιστα με υψηλή βαθμολογία (93 επιτυχόντες στους 93 υποψηφίους).

Στο επίπεδο Advanced C1 σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι (25 επιτυχόντες στους 26 υποψηφίους) πέτυχαν τον στόχο τους.

Τέλος για το επίπεδο C2 Proficiency είχαμε την απόλυτη επιτυχία 100% στο Πανεπιστήμιο του Michigan (44 επιτυχόντες στους 44 υποψηφίους) ενώ για το ίδιο επίπεδο του Πανεπιστημίου του Cambridge, είχαμε πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας με 3 μόνες αποτυχίες.

 Μετάβαση στο περιεχόμενο