ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με αίσθημα περιβαλλοντολογικής ευθύνης

 

Στα Εκπαιδευτήριά μας, με ειλικρινές ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την οικολογία, έχουμε εντάξει στις δράσεις μας κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματός μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 

  • Την εγκατάσταση 4 Φωτοβολταϊκών σκεπών πάνω από τα ιδιωτικά μας κτίρια,
  • Τη σταδιακή αντικατάσταση όλων των φωτεινών λαμπτήρων αλογόνου με λάμπες LED,
  • Την τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης με φωτοκύτταρα, σε χώρους μικρής επισκεψιμότητας,
  • Την χρήση εταιρικών αυτοκινήτων με υβριδική τεχνολογία και τεχνολογία αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας,
  • Την ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών και λαμπτήρων σε ευρεία κλίμακα,
  • Την χρήση ανακυκλώσιμου χαρτιού στα νέα διαφημιστικά μας φυλλάδια και σε άλλες χρήσεις,
  • Την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος με αλόγιστη διανομή φυλλαδίων στους δρόμους και τα αυτοκίνητα και
  • Το σχεδιασμό εσωτερικής μονάδας ανακύκλωσης χαρτιού και παραγωγής ανακυκλώσιμου δικού μας χαρτιού.