ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αντώνιος Ανδρουλάκης

Τηλ. 210 9912755

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελένη Ανδρουλάκη

Τηλ. 210 9927292
Fax. 210 9910097

 

Ενισχυτικά Μαθήματα Σαββάτου

Ενισχυτικά Μαθήματα Σαββάτου

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο  5  Οκτωβρίου 2019 και  κάθε Σάββατο  θα  γίνονται  τα   (δωρεάν) ειδικά μαθήματα  ενίσχυσης  και  βελτίωσης της επίδοσης, για τα παιδιά όλων των τάξεων.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας  μίας  ώρας  και  γίνονται  στο Εκπαιδευτήριο μας  που βρίσκεται στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 70.

Οι ώρες των μαθημάτων έχουν ως εξής :

Jr. A’ –  Jr. B                9:30 – 10:30

C’ –  D’ – Ε’ Class       10:30 – 11:30

Reg. A’ – Reg. B’        11:30 – 12:30

Τα ειδικά αυτά μαθήματα, αν και είναι προαιρετικά, αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία  για  να λυθούν  τυχόν  απορίες  και  να  δοθούν εξηγήσεις σε οτιδήποτε προβληματίζει  ή δυσκολεύει τα παιδιά  στα  Αγγλικά.