Ανακοινσεις | Εκπαιδευτρια Ξνων Γλωσσν Ανδρουλκης
 
 
   
       
   
Στα Εκπαιδευτρι μας λειτουργον ειδικ παιδικ τμματα (Nursery Classes) για μαθητς Α’ και Β’ Δημοτικο. Με ειδικ μεθοδολογα στα τμματα αυτ δνεται μφαση κυρως στον προφορικ λγο. Τα παιδι μαθανουν να εκφρζονται με προτσεις και να συνομιλον με τους συμμαθητς τους. Με αυτν τον τρπο, η νταξη των παιδιν στην ξνη γλσσα γνεται πιο ομαλ και στην πιο κατλληλη ηλικα. Τα αποτελσματα στο τλος της χρονις εναι πραγματικ εντυπωσιακ.
           
   
Το καλοκαρι που τα παιδι χουν πολ ελεθερο χρνο, τους δνεται η ευκαιρα να περσουν μα τξη στα Αγγλικ μσα σε 2 μνες. Η εντατικ δουλει βοηθει τα παιδι να καλψουν λη την λη και να σημεισουν σημαντικ προδο.
           
   
Κθε χρνο λο και περισστεροι ενλικες αποφασζουν να ολοκληρσουν τη γνση μιας ξνης γλσσας να ξεκινσουν την εκμθηση μιας νας. Εναι λοιπν καιρς να ανλθετε επαγγελματικ και να διακριθετε στον τομα σας, μαθανοντας μια ξνη γλσσα σε ολιγομελ τμματα, σε να χρο ειδικ διαμορφωμνο μνο για ενλικες. Για τους εργαζμενους σπουδαστς μας λειτουργον επιδοτομενα προγρμματα καθ’ λη τη διρκεια του τους. Αξζει να τονιστε τι τα Εκπαιδευτρι μας διαθτουν το μοναδικ Κντρο Ξνων Γλωσσν στην περιοχ μας που εναι αποκλειστικ και μνο για ενλικες.
           
   
Αν κατγεστε απ κποια λλη χρα, χετε τη δυναττητα να μθετε Ελληνικ κοντ μας με τη βοθεια φιλολγων, ειδικ εκπαιδευμνων στη διδασκαλα των Ελληνικν ως δετερη γλσσα. Η προδος και η ταχτητα με την οποα θα εξοικειωθετε με την Ελληνικ γλσσα θα σας καταπλξουν.
           
   
Στους μαθητς μας που εναι κτοχοι του διπλματος Lower, φοιτον στο Λκειο και δεν χουν το χρνο να συνεχσουν μεσα στο εππεδο Proficiency, τα Εκπαιδευτρι μας παρχουν τη μοναδικ δυναττητα να παρακολουθσουν δωρεν μαθματα «συντρησης».
Αυτ πραγματοποιονται μα φορ την εβδομδα, τσι στε οι μαθητς μας να μη χνουν την επαφ με την ξνη γλσσα και να μπορον να συνεχσουν τις σπουδς τους με νεση μετ το πρας των Πανελληνων εξετσεων.
           

Τ. 210 9912755
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ